18.Madde Uygulaması İlanı.

22.04.2022 09:30

İLAN

 Kırcasalih Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 

             Beldemiz tapuda ada:123 Parsel:1-2-3-4 ve Parsel:608-488-489-491-494-495-496-6058-6059-6060-607-606-605-604-7261-7255-6068-6067’ yı kapsayan bölgede, Belediyemizce 3194 sayıl İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 15.04.2022 tarih 18 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

             Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur.22.04.2022

Diğer Duyurular

 • Taşınmaz Açık Arttırma Sa...

  T.C. KIRCASALİH BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1 – İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Aşağıda...

 • 7256 sayılı kanun kapsamı...

  7256 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında belediyemizce emlak-çevre  temizlik vergisi, ilan reklam vergisi,...

 • Taşınmaz Açık Arttırma Sa...

    T.C. KIRCASALİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İ LAN   1)-Mülkiyeti Belediyemize ait   1-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevki...

 • 5900-5933 Parselde Buluna...

  Belediyemiz tarafından tespiti yapılan Okullar Mahallesi Teyfik DİRİKER Caddesi üzerinde bulunan tehlike arz eden yapılara belediyemiz Fen İşleri...